Dodano przez admin dnia 19 kwietnia 2016

zasady postępowania przy działaniu substancji szkodliwych

pro1Zasady postępowania przy działaniu substancji szkodliwych Do oceny skutków ostrego działania toksycznego mieszanki chemicznej i oprócz tego ustalenia założeń postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy najbardziej przydatna może być obeznanie mechanizmu działania danej mieszanki. Zajęcie narkotyczne – charakterystyczne są zaburzenia działalności mózgu. Pobudzenie (euforia, niepokój itd.) trafia się na ogół po narażeniu na działanie substancji o stężeniu zbliżonym do cechy najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilowego (NDSCh).

Natomiast w przykładzie bardzo dużych stężeń, bliskich stężeniom śmiertelnym, chciałby wystąpić zahamowanie czynności mózgu, którego rezultatem może być porażenie ośrodków ważnych dla życia: oddechu (z zaburzeniami oraz zatrzymaniem oddechu) lecz także krążenia (z zaburzeniami kampanii serca, spadkiem ciśnienia tętniczego krwi, zapaścią, zatrzymaniem akcji serca). Oba te mechanizmy prowadzą do zejścia śmiertelnego. Obowiązek duszące – odczucie utrudnionego oddychania bierze się z braku tlenu, spowodowanego niedrożnością szlaków oddechowych, zaburzeniami czynności płuc, zaburzeniami w transporcie powietrza przez hemoglobinę albo zaburzeniami oddechu tkankowego. Niedrożność tras oddechowych być może być następstwem obrzęku krtani lub skurczu oskrzeli wskutek działania mieszanki silnie drażniących albo uczulających, a ponadto niedrożności oskrzeli, spowodowanej zachłyśnięciem się płynem z jamy ustnej, gardła i również żołądka (np. w czasie wymiotów).

Zaburzenia czynności tkanki płucnej, tj. oskrzelików oraz pęcherzyków płucnych, prowadzą do obrzęku płuc. Działanie żrące – oparzenie chemiczne jest najczęściej wywołane działaniem: reguł, powodujących martwicę rozpływną tkanek narażonych na bezpośredni kontakt z tymi związkami, tj. skóry, błon śluzowych jamy nosowo-gardłowej, przełyku, żołądka i oprócz tego oczu. Wyjątkowo dramatyczna potrafi być głęboka penetracja zasady oraz uszkodzenie sąsiadujących tkanek plus narządów (np. zniszczenie przełyku powoduje penetrację do śródpiersia, przebicie ściany żołądka – penetrację do jamy otrzewnej, a uszkodzenie rogówki prowadzi do zniszczenia pełnej gałki ocznej) kwasów, powodujących martwicę koagulacyjną, tj. oparzenia chemiczne niekompletne do powierzchownych warstw tkanek, narażonych na bezpośredni kontakt z kwasami. Od rozległości oparzenia skóry a także stopnia uszkodzenia zależy zagrożenie życia. Lokalizacja zmian bliznowatych, powstałych po wyleczeniu oparzeń, być może być przyczyną trwałych uszkodzeń (ograniczenia ruchomości w obrębie kończyn, niedomykalności powiek po oparzeniu skóry twarzy, zwężenia przełyku po zatruciu drogą pokarmową) oraz powodować obowiązek operacji chirurgicznych.

Zajęcie drażniące – w następstwie bezpośredniej styczności substancji chemicznych z oczami potrafią wystąpić skutki zdrowotne o zróżnicowanym nasileniu. Potrafią to być skutki o charakterze przejściowego, umiarkowanego, nieprzyjemnego odczucia (szczypanie, łzawienie) do nawet trwałego uszkodzenia oczu. Wielkość i nasilenie uszkodzenia zależy od wielkości mieszanki, na którą zostały narażone oczy, lecz także od tego, czy pierwsza pomoc zostanie udzielona natychmiast. Substancje, które tworzą drażniąco na oczy, to m.in. kwasy, zasady i również rozpuszczalniki. 

Post a Comment

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>