Dodano przez admin dnia 30 listopada 2015

uposażenia i świadczenia pieniężne strażaka

guat1Uposażenia a także świadczenia pieniężne strażaka Prawo do uposażenia powstaje z dniem promowania strażaka na pierwsze stanowisko służbowe. Z tytułu służby zawodowiec uzyskuje uposażenia a także inne świadczenia pieniężne wyznaczone w ustawie. Przeciętne uposażenie funkcjonariuszy powoduje wielokrotność kwoty bazowej, jakiej wysokość ustaloną według założeń określa przepisy budżetowa. Wielokrotność kwoty bazowej, o której mowa w ust. 3, określa Rada Ministrów w drodze zarządzenia. Uposażenie ochotnika składa się z uposażenia zasadniczego a także z dodatków do uposażenia. Strażacy otrzymują następujące dodatki do uposażenia: dodatek za stopień, dodatek służbowy, dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo punktem wykonywania służby, dodatkami do uposażenia o charakterze stałym są dodatki ustalone w stawkach miesięcznych. Uposażenie zasadnicze a także dodatki do uposażenia o charakterze stałym są płatne miesięcznie z góry w pierwszym dniu roboczym miesiąca, za który przysługuje uposażenie.

Strażakowi przysługują następujące świadczenia pieniężne: zasiłek na zagospodarowanie, upominki a także zapomogi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia za wykonywanie powierzonych działań wykraczających poza obowiązki służbowe, należności za podróże i przeniesienia służbowe, świadczenia powiązane ze zwolnieniem ze służby. W razie śmierci ochotnika albo druha jego rodziny, przysługują: zasiłek pogrzebowy, odprawa pośmiertna. Ochotnikowi, w związku z minowaniem na stałe, przysługuje zasiłek na zagospodarowanie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego razem z dodatkami o charakterze stałym, należnymi w dniu mianowania. Strażakowi wykonującemu należycie obowiązki służbowe przez okres roku kalendarzowego przysługuje nagroda roczna w wysokości jednomiesięcznego uposażenia.

Post a Comment

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>