Dodano przez admin dnia 6 października 2016

środki gaśnicze wiedzą strażacką

93Środki gaśnicze – dyscyplina strażacka Ze powodu na charakter funkcjonowania środki gaśnicze dzielimy na: a) środki gaśnicze o funkcjonowaniu chłodzącym – woda – woda ze zwilżaczami – woda ze środkami zwiększającymi jej lepkość b) środki gaśnicze o działaniu tłumiącym -gazy gaśnicze ( CO2 N2, para wodna, SO2 ) – gazy spalinowe c) środki gaśnicze o wspomaganiu tłumiąco-chłodzącym – piana mechaniczna ( lekka, średnia, ciężka ) – piana chemiczna d) środki gaśnicze o działaniu antykatalitycznym – halony – proszki gaśnicze e) środki gaśnicze o funkcjonowaniu określonym, np.: – halony +oleje mineralne 2. Charakterystyka środków gaśniczych 2.1 woda – podstawowy środek gaśniczy podawany bywa w postaci prądów gaśniczych. Rodzaje prądów wody: a) prąd zwarty – prąd, jaki posiada 2/3 własnej długości nie ulega rozwarstwieniu. Zalety: – duży zasięg rzutu – duża energia kinetyczna – istotna efektywność – duża celność podawania wody Wady: – istotna efektywność – zbyt małe wykorzystanie efektu chłodzącego wody ( 5-10% )

Zastosowanie: – gaszenie ciał stałych o zwartej budowie przy pożarach mocno rozwiniętych – obowiązek podawania wody na znaczne odległości – wykorzystanie energii mechanicznej do zbijania płomienia b) prąd rozproszony – bywa to prąd rozwarstwiony, składający się z kropel. Oddziela się na: – prąd kroplisty – więc taki, który składa się z kropli o przekroju 1 – 6 mm – prąd mgłowy – taki, jaki składa się z kropli o średnicy 0,1 – 1 mm Zalety: – duży stopień wykorzystania efektu chłodzącego wody – małe zużycie wody Wady: – mały zasięg rzutu – mała celność Zastosowanie: – do wypierania i osadzania dymu – do tłumienia cieczy lżejszych od wody rozlanych na niewielkich powierzchniach – do ugaszania pożarów wewnątrz obiektów – schładzanie palących się elementów Wykorzystanie wody jako środka gaśniczego Służy do ugaszania płomieni grupy A, C, E wyjątkowo B Wody nie stosujemy do ugaszania: – metali alkaicznych – magnezu oraz jego stopów – aluminium – wapna, baru i strontu – karbidu i kolejnych węglików – wapna palonego – olejów a także tłuszczów – stężonych kwasów.

Zasady asekuracji przy tłumieniu wodą narzędzi elektrycznych pod napięciem. a) zasady dla prądów zwartych – najmniejsza bezpieczna odległość prądownika od urządzenia elektrycznego pod napięciem w metrach równa może być przekroju pyszczka prądownicy w mm, np. prądownica z pyszczkiem 12mm – odległość 12m. b) zasada austriacka N13H38 – zasada ta wyraża, iż przy prądzie elektrycznym o niskim napięciu (do 1000V) prąd wodny rozproszony podajemy z odległośći nie mniejszej niż 1m, a prąd zwarty z odległości nie mniejszej niż 3m. Przy prądzie o wysokim napięciu (przynajmniej 1000V) prąd rozproszony podajemy z odległości min. 3m a prąd zwarty z odległości min. 8m. Warunki te odnoszą się do pyszczka prądownicy o przekroju 12mm i również ciśnieniu wody na wylocie prądownicy od 4 do 12 atm. 2.2 Piana gaśnicza – potrafi być to dwufazowy trójwymiarowy układ koloidalny składający się z pęcherzyków powietrza oddzielonych od siebie błonami tzw. filmem utworzonym z warstewki cieczy o grubości rzędu 1 – 10 mikrometrów. 

Post a Comment

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>