Dodano przez admin dnia 27 marca 2017

reakcje wody z innymi substancjami a gaszenie pożarów

pallet2Reakcje wody z różnymi substancjami a gaszenie pożarów Oleje oraz tłuszcze wrzące w temperaturach rzędu kilkuset stopni C, w zetknięciu ze zwartym prądem wody – wskutek jej intensywnego parowania – kipią, co powoduje ich gwałtowny wyrzut z naczyń plus zbiorników, w jakich się znajdują. Powoduje to zazwyczaj rozprzestrzenienie się pożaru i oprócz tego być może doprowadzić do oparzeń znajdujących się w pobliżu osób.

Takie zachowanie się olei i tłuszczów bierze się więc, iż woda, jako cięższa, opada na dno, powodując gromadzenie się ogromnej liczby pary w masie rozgrzanej cieczy. Powoduje to wzrost ciśnienia, a w końcowym efekcie wyrzucenie palnej cieczy na zewnątrz. Trudne bywa zarazem zetknięcie się wody z kwasami, takimi jakże: siarkowy, azotowy, solny. Nie powoduje ono co prawda bezpośredniego zapalenia się plus rozkładu, ale sprzyja wydzielaniu dużych wielkości ciepła. Ma to miejsce przede wszystkim w odniesieniu do stężonego kwasu siarkowego. Toteż także kierowanie strumienia wody na powierzchnię kwasu jest niedopuszczalne. Wadą wody bywa dodatkowo przewodzenie prądu.

Gaszenie pożóg wodą w okoliczności, gdy w obrębie płomieni znajdują się przyrządy bądź przewody będące pod napięciem elektrycznym, być może być jako poważne zagrożenie dla osób gaszących ogień. Niebezpieczeństwo to bierze się z szanse przepływu prądu elektrycznego. Przewodnictwo prądu elektrycznego przez wodę plus jego natężenie uzależnione jest od kilku warunków. Tymi czynnikami są między kolejnymi: rozpuszczone w wodzie sole mineralne – ich typy i stężenia, wysokość napięcia prądu elektrycznego, typ prądu elektrycznego – zmienny czy stały, rodzaj strumienia wodnego – zwarty czy rozproszony, średnica strumienia a ponadto odległość człowieka gaszącego strumieniem wody od urządzenia będącego pod napięciem elektrycznym. Jako regułę określającą w przybliżeniu bezpieczne odległości między urządzeniami oraz instalacjami pod napięciem a prądownikiem przyjęto: najmniejsza odległość w metrach równa się średnicy zastosowanego pyszczka w milimetrach. 

Post a Comment

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>