Dodano przez admin dnia 17 lipca 2016

prawa i obowiązki strażaków

pa5Prawa i również obowiązki strażaków Druh w kontakcie z pełnieniem obowiązków służbowych użytkuje z ochrony przewidzianej w kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych. Ratownik powinien podejmować pomocnicze zajęcia zarobkowe poza służbą za zgodą przełożonego uprawnionego do promowania albo powołania. Strażak po 15 latach służby dostaje prawo do zaopatrzenia emerytalnego według regulacji i również na warunkach przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędy Zabezpieczenia Państwa, Jednostki Granicznej, Państwowej Jednostki Pożarnej oraz Służby Więziennej i zarazem ich rodzin. Ratownik, jaki stał się inwalidą, uprawniony bywa do renty inwalidzkiej. Członkowie rodzin po zmarłych strażakach są uprawnieni do renty rodzinnej. Ratownicy plus członkowie ich rodzin maja prawo do świadczeń danych w ust. 1-3, według reguł plus na warunkach przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Zabezpieczenia Państwa, Jednostki Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i również Służby Więziennej i zarazem ich rodzin.

Strażak bywa obowiązany do noszenia w czasie służby przepisowego umundurowania albo odzieży specjalnej, dystynkcji, znaków identyfikacyjnych ochotników i ekwipunku indywidualnego. Przedmioty, o jakich mowa w ust. 1, ratownik otrzymuje bezpłatnie. Strażakowi, któremu nie wydano w naturze przedmiotów umundurowania, przysługuje równoważnik pieniężny. Ochotnikowi przysługuje bezpłatne wyżywienie w okresie długotrwałych akcji ratowniczych, ćwiczeń albo ćwiczenia. Strażakowi i również członkom jego rodziny przysługuje prawo do przejazdu, na koszt właściwej formacje organizacyjnej Państwowej Straży Ogniowej, publicznymi środkami telekomunikacji raz w roku do konkretnej z wybranych przez siebie miejscowości w kraju i również z powrotem. W razie niewykorzystania przysługującego prawa do przejazdu osobistość uprawniona otrzymuje zryczałtowany równoważnik pieniężny.

Ochotnikowi oraz członkom jego rodziny przysługuje prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych przedsiębiorstw opieki zdrowotnej tworzonych i również utrzymywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a także do świadczeń publicznych kompleksów opieki zdrowotnej, na zasadach konkretnych w odrębnych przepisach. Strażakowi, który nabył prawo do renty z tytułu inwalidztwa nie pozostającego w związku ze funkcją, i zarazem uprawnionym członkom jego rodziny, a ponadto osobom uprawnionym do renty rodzinnej po strażaku, jakiego śmierć nie zostaje w związku ze funkcją, przysługuje prawo do bezpłatnych świadczeń leczniczych społecznej służby zdrowia. Ochotnikowi zwolnionemu ze służby, jaki nie nabył uprawnień do zaopatrzenia emerytalnego określonego w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Zabezpieczenia Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Ogniowej oraz Służby Więziennej i oprócz tego ich rodzin, a także członkom jego rodziny przysługuje prawo do świadczeń leczniczych zakładów społecznej służby zdrowia, w zakresie plus na warunkach przewidzianych dla pracowników, z którymi stosunek pracy został rozwiązany.

Druh mianowany na stałe i w służbie przygotowawczej ma prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego z upływem roku służby. Strażakowi przysługuje prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 30 dni kalendarzowych, w tym nie dużo aniżeli 4 dni ustawowo wolne od czynności. Ochotnikowi trzeba udzielić płatnego urlopu zdrowotnego lub okolicznościowego, a także urlopu bezpłatnego z ważnych przyczyn. Strażakowi, który całości funkcję w warunkach głównie uciążliwych albo szkodliwych dla zdrowia lub osiągnął ulubiony wiek albo staż służby, być może być przyznany dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze do 15 dni kalendarzowych rocznie. 

Post a Comment

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>