Dodano przez admin dnia 23 października 2016

podział piany ze względu na sposób wytwarzania

calwild7Podział piany ze powodu na sposób wytwarzania a) piana chemiczna – powstaje w wyniku reakcji chemicznej w zamkniętym zbiorniku albo przewodach między łatwo rozpuszczalnymi węglanami i również mocnym kwasem lub solą hydrolizującą w wodzie, która przereagowuje silny kwas b) piana mechaniczna – powstaje przez energiczne, mechaniczne zmieszanie kilkuprocentowego wodnego roztworu środka pianotwórczego z gazem obojętnym, najczęściej powietrzem.

Podział piany ze względu na liczbę spienienia. a) piana ciężka – liczba spienienia do 20 b) piana średnia – liczba spienienia od 20 do 200 c) piana lekka – liczba spienienia przynajmniej 200 Atrybuty techniczne piany. a) liczba spienienia – wskazuje nam którą ilość piany możemy otrzymać z wiodącej liczby roztworu przy znanym sposobie jej wytworzenia. Ukazuje się ona stosunkiem rozmiaru wytworzonej piany do rozmiaru roztworu, z którego wytworzono tą pianę b) dyspersyjność – może być to właściwość charakteryzująca stopień rozdrobnienia piany; dyspersyjność zależy od: typu środka pianotwórczego konstrukcji przyrządy wytwarzającego pianę. Do wysoko dyspresyjnych pian zalicza się piany, których średnia średnica pęcherzyków jest lżejsza niż 3mm c) wytrzymałość piany – jest to wydajność do zachowania swych pierwotnych właściwości. Im niszczenie występuje wolniej tym piana bywa trwalsza.

Toteż trwałość piany przeciwpożarowej o znanej liczbie spienienia określa się czasem jej niszczenia więc wykroplenia 25% albo 50% rozmiaru roztworu z jakiego została wytworzona. Trwałość piany zależy od liczby spienienia, grubości ścianek a także średnicy pęcherzyków, a ponadto od temperatury a także typu stykającego się z pianą środowiska. d) właściwości izolujące oraz chłodzące – izolacja polega na niedopuszczeniu do przedostania się powietrza do źródła ognia, im piana jest trwalsza tym lżejsza jest szansa na przebicie piany parami cieczy – chłodzenie zaś może być przeciwnością izolacji tzn. im piana jest mniej trwała tym efekt chłodzenia na skutek odparowania wody z piany potrafi być większy d) płynność piany – wydajność do rozpływania się piany po różnorakich powierzchniach.

Post a Comment

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>