zjawisko pożaru

0
zjawisko pożaru Zjawisko pożaru Pożar – Jest to niekontrolowany proces spalania w terytorium do tegoż nie określonym powodujący niekorzyści materialne. pożaru na kuli. Strefa jest to przestrzeń, w której przebiega proces spalania 1.1 Strefa spalania – zawiera przestrzeń, gdzie zlokalizowanych jest ognisko płomieni (przebiega tam proces spalania, spotyka się tam materiały zagrożone...
Read More of zjawisko pożaru

kolejność działania w ratownictwie...

0
kolejność działania w ratownictwie Kolejność funkcjonowania w ratownictwie O kolejności ratowania decyduje lider kampanii, kierując się oceną zagrożenia obywateli. Zagrożenie nie nieprzerwanie musi wynikać z sytuacji pożarowej, ale być może być uwarunkowane słabym stanem psychicznym wynikającym z subiektywnej oceny kwestii ze strony postaci zagrożonej. O ile występują ku temu kryteria ocalenia funkcjonariuszy...
Read More of kolejność działania w ratownictwie

czy strażak powinien być politykiem...

0
czy strażak powinien być politykiem Czy ochotnik winien być politykiem? Strażacy prawie ciągle pełnią różne inne funkcje. Specyfika zawodu strażaka umożliwia łączenie tej działalności z pozostałymi aktywnościami zawodowymi. Nieliczni ratownicy to zawodowi sportowcy, przedsiębiorcy, a ponadto politycy. Ci końcowy sprawiają najwięcej kontrowersji. Czy ochotnik winien być politykiem? To bardzo niełatwe pytanie....
Read More of czy strażak powinien być politykiem

rozkaz bojowy właściwy

0
rozkaz bojowy właściwy Rozkaz bojowy dobry Rozkaz bojowy może być warunkiem organizującym wszelkie działania jednostek zabezpieczenia przeciwpożarowej i stanowi w działaniach gaśniczych ostatni element procesu kierowania. Przekazanie wyboru do realizacji bywa rozkazem bojowym. Skuteczność pracy ratowniczych należy od wydania rozkazów bojowych we właściwym czasie, tj. doprowadzeniu do najsprawniejszego i...
Read More of rozkaz bojowy właściwy

infrastruktura techniczna i komunaln...

0
infrastruktura techniczna i komunalna obszarów chronionych Infrastruktura techniczna i również komunalna terenów chronionych 1. Energetyka. Lokalizacja elektrowni plus elektrociepłowni: o korytarze przebiegu linii wysokiego napięcia a także ich rozpiętość, wysokość napięcia, stacje transformatorowe, rejonowe ośrodki mocy.. o miejscowości zlokalizowane po obydwu stronach korytarzy 2. Wodociągi Stacja pomp wodociągów: o główne trasy...
Read More of infrastruktura techniczna i komunalna obszarów chronionych

dowodzenie jako proces podjęcia decy...

0
dowodzenie jako proces podjęcia decyzji w akcji Dowodzenie jako proces podjęcia decyzji w działalności Różnorodność przyczyn powstawania groźnych zdarzeń oraz złożoność warunków powodujących utrudnienia, a ponadto rozchodzenia się niebezpieczeństw – nie potrafią stanowić argumentów dla dowódcy kierującej akcją ratowniczo-gaśniczą, usprawiedliwiających opóźnienie inicjatywy i również przedsięwzięć organizacyjnych, mających...
Read More of dowodzenie jako proces podjęcia decyzji w akcji

« Poprzednie Wpisy Następne Wpisy »