Dodano przez admin dnia 4 lipca 2017

ocena obiektu ppoż w działaniach strażaków

plane4Ocena obiektu ppoż w zachowaniach ochotników Analiza obiektu polega na oględzinach wewnętrznych i również zewnętrznych. Zewnętrzne winny ustalić: l) zagrożenie pożarowe wieżowców sąsiednich. 2) szanse rozchodzenia się pożaru, 3) stan dróg dojazdowych, 4) Drogi oraz kierunki natarcia jednostek ratowniczo-gaśniczych 5) szanse wykorzystania przyległego terenu do ustawienia oprzyrządowania pożarniczego i manewrowania pojazdami ratowniczymi, składowanie ewakuowanych materiałów, 6) klasy ochronności ogniowej budynków, ogrom i rodzaj urządzeń. 7) usytuowanie wejść do obiektu, klatek schodowych, 8) typy i konstrukcje oddzieleń przeciwpożarowych, 9) stan oraz rozmieszczenie zewnętrznych drabin i również schodów ewakuacyjnych.

Oględziny wewnętrzne Dokonuje się ich pod kątem szanse rozwoju płomieni. Ocenie funkcjonują: 1) maszyny i również urządzenia, 2) właściwości oraz typy konstrukcji budowlanych (od piwnic po klatki schodowe, poszczególne kondygnacje, poddasza, dachy), 3) przeznaczeni e wybranych lokali (magazyny, pomieszczenia produkcyjne plus pomocnicze, administracyjne), 4) rodzaje urządzeń grzewczych i wentylacyjnych, 5) położenie plus rodzaj dźwigów, szyby dźwigowe, 6) otwory w stropach, ścianach i ścianach ppoż, sposób ich zabezpieczeni (odporność ogniowa), W okresie oględzin piwnic należy w szczególności uwzględnić ich usytuowanie wejścia, wyjścia i również połączenie z klatkami schodowymi.

Zwrócić uwagę na: * występowanie pyłów przemysłowych, (szybki rozwój pożaru, możliwości wybuchów), * stosowanie cieczy łatwopalnych plus gazów – ich wpływ na sposobność powstawania wybuchów a także gwałtowny rozwój potem, występowanie zasobów wybuchowych, * przyrządy wysokiego napięcia a także sposoby ich wyłączania; * środki trujące i żrące, sposób postępowania, ewakuacja, środki gaśnicze, * izotopy promieniotwórcze, środki zabezpieczające, zagrożenie w okresie pożaru, typ środków gaśniczych, dopuszcza1ne napromieniowanie bezpieczne dla zdrowia, odpowiednią chwilę przebywania w strefie niebezpiecznej, o stan urządzeń wentylacyjnych jako przyczyna szybkiego rozwoju pożaru, lokalizacja klap odcinających, wyłączników, o taśmociągi, transportery poziome i pionowe, urządzenia napędowe (drogi rozszerzania pożaru), przez które lokalu i kondygnacje pochodzą. 

Post a Comment

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>