Currently Browsing: wiedza strażacka

wnioski z analiz stref ochronnych

wnioski z analiz stref ochronnych Wnioski z analiz stref ochronnych Przeprowadzenie analizy i również oceny obszaru chronionego (rejonu) i obiektów powinno dać odpowiedź na pytania: 1) czy sieć a także stan szlaków dojazdowych do kompleksów produkcyjnych, budynków użyteczności publicznej, złych pożarowo, zagrożonych toksycznymi środkami...
Read More of wnioski z analiz stref ochronnych

rozkaz bojowy właściwy

rozkaz bojowy właściwy Rozkaz bojowy dobry Rozkaz bojowy może być warunkiem organizującym wszelkie działania jednostek zabezpieczenia przeciwpożarowej i stanowi w działaniach gaśniczych ostatni element procesu kierowania. Przekazanie wyboru do realizacji bywa rozkazem bojowym. Skuteczność pracy ratowniczych należy od wydania...
Read More of rozkaz bojowy właściwy

zagrożenie życia w czasie akcji bojowej

zagrożenie życia w czasie akcji bojowej Zagrożenie życia w czasie akcji gaśniczej Co bywa najważniejsze w trakcie wszelkiej akcji ratunkowej? Niewątpliwie niesienie pomocy potrzebującym. Ale nie chciałby się to odbywać kosztem zdrowia i życia ochotników. Na strażaku spoczywa wielka odpowiedzialność – za postaci uwięzione a także wzywające...
Read More of zagrożenie życia w czasie akcji bojowej

decyzja wejścia do akcji pożarniczej

decyzja wejścia do akcji pożarniczej Decyzja wejścia do akcji pożarniczej W procesie podejmowania wyboru zasadniczym zagadnieniem jest kalkulacja czasu, która staje się podstawą do określenia, jak w aktualnych warunkach najskuteczniej przeprowadzić natarcie. Mocno znaczące wartość zawiera tutaj ocena okoliczności pożarowej, w efekcie której...
Read More of decyzja wejścia do akcji pożarniczej

etapy walki z pożarem

etapy walki z pożarem Poziomy walki z pożarem a) lokalizacja pożaru – jest to ograniczenie rozchodzenia się płomieni i stworzenia czynników do jego likwidacji przy pomocy sił i również środków. Bywa to zadanie głównie ważne na głównym kierunku rozszerzania się pożaru, za początek lokalizacji pożaru przyjmuje się moment...
Read More of etapy walki z pożarem

jeden dowodzący w dowodzeniu amerykańskim

jeden dowodzący w dowodzeniu amerykańskim Jeden dowodzący w dowodzeniu amerykańskim System SKP uwzględnia potrzebę wprowadzenia jednego dowódcy do każdych akcji, stworzenia punktu kierowania w ich początkowej fazie, a ponadto podziału pola działania na stosowne do ogarnięcia sektory. Struktura przewiduje metodę przepływu danych, ułatwiającą...
Read More of jeden dowodzący w dowodzeniu amerykańskim

« Poprzednie Wpisy