Currently Browsing: info przeciwpożarowe

czy strażak powinien być politykiem

czy strażak powinien być politykiem Czy ochotnik winien być politykiem? Strażacy prawie ciągle pełnią różne inne funkcje. Specyfika zawodu strażaka umożliwia łączenie tej działalności z pozostałymi aktywnościami zawodowymi. Nieliczni ratownicy to zawodowi sportowcy, przedsiębiorcy, a ponadto politycy. Ci końcowy sprawiają najwięcej...
Read More of czy strażak powinien być politykiem

dobowa ocena sytuacji terenu chronionego

dobowa ocena sytuacji terenu chronionego Dobowa ocena kwestii obszaru chronionego Dla prawidłowej oceny sytuacji, a tym samym właściwej organizacji kampanii ratowniczo-gaśniczych, konieczne potrafi być właściwie wcześniejsze rozeznanie zmian, które wystąpiły na obszarze chronionym i również w wybranych budynkach. Rejonowe Miejsca pracy Prowadzenia...
Read More of dobowa ocena sytuacji terenu chronionego

analiza rejonu działania komendy psp

analiza rejonu działania komendy psp Analiza rejonu funkcjonowania Komendy PSP Planowanie pracy ratowniczo-gaśniczych musi być poprzedzone zebraniem szczegółowych danych obrazujących charakter i rozmiary niebezpieczeństw występujących na rejonie funkcjonowania komendy PSP jak również indukcji metody użycia sil i środków (§ l ust. l pkt. l...
Read More of analiza rejonu działania komendy psp

gaszenie pożaru na budowach

gaszenie pożaru na budowach Gaszenie pożaru na budowach W razie pożaru w budynkach będących w budowie należy uwzględnić: szybkie rozchodzenie się płomienia po drewnianym rusztowaniu , klatkach schodowych, budowie, przez kanały wentylacyjne ; skomplikowane podstawy funkcjonowania pogotowia pożarniczego, nie ukończone klatki schodowe ,...
Read More of gaszenie pożaru na budowach

wezwanie strażaka do akcji

wezwanie strażaka do akcji Wezwanie ochotnika do akcji Kiedy samochód zbliżył się do Beach Second Street, John zaczął rozglądać się, by zobaczyć, jakiego rodzaju budynki znajdywały się w sąsiedztwie. Deszcz a także ciemność utrudniały mu zadanie. W słabym świetle reflektorów dostrzegł mężczyznę plus kobietę biegnących w stronę...
Read More of wezwanie strażaka do akcji

trudna akcja w czasie mrozu

trudna akcja w czasie mrozu Trudna akcje w okresie mrozu Nurt jest bystry, woda przynosi z sobą olbrzymie kry lodowe grubości do kilkudziesięciu centymetrów. Mróz sięga minus 15 stopni. Lider płynie pierwszą amfibią; ubezpiecza go druga. Po ponad 2 kilometrach od miejsca zejścia w wodę- dowódca odbiera sygnał radiowy – bywa...
Read More of trudna akcja w czasie mrozu

« Poprzednie Wpisy