Currently Browsing: baza wiedzy pożarniczej

ratownictwo w działaniach strażackich

ratownictwo w działaniach strażackich Ratownictwo w zachowaniach bojowych Pogotowie – to niesienie pomocy w momentach bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i również życia funkcjonariuszy, ssaków lecz także niebezpieczeństw mienia. Różnica między ewakuacją, a ratownictwem sprowadza się do stopnia niebezpieczeństwa występującego dla...
Read More of ratownictwo w działaniach strażackich

ogólne zasady kierowania

ogólne zasady kierowania Ogólne zasady zarządzania. Zlokalizowanie płomieni, a kolejno jego zlikwidowanie, bywa ważnym a także trudnym zadaniem. Potrzebuje ono dokładnych plus bezbłędnych działań straży zabezpieczenia przeciwpożarowej. Prowadząc umiejętnie działaniami ratowniczymi nawet znaczny ogień możemy ugasić ograniczaną...
Read More of ogólne zasady kierowania

instalacje gaśnicze w samolotach

instalacje gaśnicze w samolotach Instalacje gaśnicze w samolotach Pomimo istnienia udoskonaleń konstrukcyjnych zdolność powstania płomieni na samolocie istniej nieprzerwanie . Z tegoż względu samoloty powinni być wyposażone w odpowiednie środki gaśnicze. Jednakże należy pamiętać, że tylko wtenczas możemy oczekiwać na ugaszenie powstałego...
Read More of instalacje gaśnicze w samolotach

akcje ratownicze-podstawy wiedzy

akcje ratownicze-podstawy wiedzy Akcje ratunkowe – podstawy umiejętności Akcja ratownicza tu kompleks czynności podjętych w celowniku ochrony życia, zdrowia a także mienia, a ponadto likwidacji źródła powstania płomieni, klaski żywiołowej lub innego miejscowego niebezpieczeństwa. Przez miejscowe zagrożenie rozumie się pozostałe niż...
Read More of akcje ratownicze-podstawy wiedzy

przejmowanie dowodzenia w systemie amerykańskim

przejmowanie dowodzenia w systemie amerykańskim Przejmowanie dowodzenia w systemie amerykańskim System Dowodzenia zawiera sformalizowaną, procedurę, która stosowana potrafi być przy rozdziale odpowiedzialności za proces dowodzenia. Zgodnie z ta procedurą, wyższy rangą oficer zakomunikuje swą wolę przejęcia dowodzenia oficerowi, jaki kieruje akcją w...
Read More of przejmowanie dowodzenia w systemie amerykańskim

sztab dowodzenia w planach taktycznych

sztab dowodzenia w planach taktycznych Sztab dowodzenia w planach taktycznych Jako jedno z usprawnień procesu kierowania traktuje się powoływanie sztabów w planach ratowniczych. Sztaby mają do dyspozycji wtenczas charakter stały, a ich członkowie poznają teren przyszłych zdarzeń ratowniczych w trakcie ćwiczeń i również manewrów. Zawiera to...
Read More of sztab dowodzenia w planach taktycznych

« Poprzednie Wpisy