dowodzenie przy pożarze: styl amerykański

dowodzenie przy pożarze: styl amerykański Dowodzenie przy pożarze styl amerykański Struktura zarządzania przy pożarze (SKP) rozwinął się równolegle w dwóch lokalizacjach w Stanach Zjednoczonych. W połowie lat 70. Oddział Straży Phoenix opracował struktura zwany Dowodzeniem na Rejonie Objętym Pożarem (Pireground Command), który dotyczył organizacji...
Read More of dowodzenie przy pożarze: styl amerykański

decyzja wejścia do akcji pożarniczej

decyzja wejścia do akcji pożarniczej Decyzja wejścia do akcji pożarniczej W procesie podejmowania wyboru zasadniczym zagadnieniem jest kalkulacja czasu, która staje się podstawą do określenia, jak w aktualnych warunkach najskuteczniej przeprowadzić natarcie. Mocno znaczące wartość zawiera tutaj ocena okoliczności pożarowej, w efekcie której...
Read More of decyzja wejścia do akcji pożarniczej

czynniki wpływające na decyzje dowódcy

czynniki wpływające na decyzje dowódcy Warunki wpływające na decyzje dowódcy W zdobyciu do dowódców, w czasie działalności chciałby nastąpić chwilowe zawahanie, co pomiędzy pozostałymi oznaczać, iż: o przyjmowanie danych nie będzie ciągle albo może być niepełne, o powinien dojść do utraty sprawności do właściwej oceny kwestii, o powinien dojść...
Read More of czynniki wpływające na decyzje dowódcy

akcje ratownicze-podstawy wiedzy

akcje ratownicze-podstawy wiedzy Akcje ratunkowe – podstawy umiejętności Akcja ratownicza tu kompleks czynności podjętych w celowniku ochrony życia, zdrowia a także mienia, a ponadto likwidacji źródła powstania płomieni, klaski żywiołowej lub innego miejscowego niebezpieczeństwa. Przez miejscowe zagrożenie rozumie się pozostałe niż...
Read More of akcje ratownicze-podstawy wiedzy

analiza rejonu działania komendy psp

analiza rejonu działania komendy psp Analiza rejonu funkcjonowania Komendy PSP Planowanie pracy ratowniczo-gaśniczych musi być poprzedzone zebraniem szczegółowych danych obrazujących charakter i rozmiary niebezpieczeństw występujących na rejonie funkcjonowania komendy PSP jak również indukcji metody użycia sil i środków (§ l ust. l pkt. l...
Read More of analiza rejonu działania komendy psp

decyzje dowódcy w czasie pożaru

decyzje dowódcy w czasie pożaru Decyzje komendanta w okresie pożaru Proces wypracowania wyboru zawiera również przetwarzanie wiadomości o zdarzeniu, regulujących sprecyzowanie wiadomości głównej, a więc decyzji. W procesie przetwarzania informacji, w celowniku przygotowania i wydania rozkazu bojowego, znaczenia nabierają. o twórcza...
Read More of decyzje dowódcy w czasie pożaru

« Poprzednie Wpisy