etapy walki z pożarem

etapy walki z pożarem Poziomy walki z pożarem a) lokalizacja pożaru – jest to ograniczenie rozchodzenia się płomieni i stworzenia czynników do jego likwidacji przy pomocy sił i również środków. Bywa to zadanie głównie ważne na głównym kierunku rozszerzania się pożaru, za początek lokalizacji pożaru przyjmuje się moment...
Read More of etapy walki z pożarem

przejmowanie dowodzenia w systemie amerykańskim

przejmowanie dowodzenia w systemie amerykańskim Przejmowanie dowodzenia w systemie amerykańskim System Dowodzenia zawiera sformalizowaną, procedurę, która stosowana potrafi być przy rozdziale odpowiedzialności za proces dowodzenia. Zgodnie z ta procedurą, wyższy rangą oficer zakomunikuje swą wolę przejęcia dowodzenia oficerowi, jaki kieruje akcją w...
Read More of przejmowanie dowodzenia w systemie amerykańskim

karta zagrożeń obiektu jako plan działania

karta zagrożeń obiektu jako plan działania Karta niebezpieczeństw obiektu jako plan działania Problem racjonalności zdarzeń ratowniczo-gaśniczych nie potrafi być nowy. W trakcie kampanii kierujący działaniami ratowniczo-przeciwpożarowymi powinien szybko podejmować optymalne decyzje, niezbędne dla osiągnięcia założonego zamiaru taktycznego. Ich...
Read More of karta zagrożeń obiektu jako plan działania

opóźnianie jako działanie taktyczne

opóźnianie jako działanie taktyczne Opóźnianie jako działanie taktyczne Bywa to jedna z form funkcjonowania taktycznego stosowana w przykładzie znacznego rozprzestrzeniania się pożaru, a siły oraz środki są niewystarczające do podjęcia natarcia. Działania opóźniające polegają na takim manewrowaniu prądami przeciwpożarowymi aby: a) przez...
Read More of opóźnianie jako działanie taktyczne

wezwanie strażaka do akcji

wezwanie strażaka do akcji Wezwanie ochotnika do akcji Kiedy samochód zbliżył się do Beach Second Street, John zaczął rozglądać się, by zobaczyć, jakiego rodzaju budynki znajdywały się w sąsiedztwie. Deszcz a także ciemność utrudniały mu zadanie. W słabym świetle reflektorów dostrzegł mężczyznę plus kobietę biegnących w stronę...
Read More of wezwanie strażaka do akcji

proces i rodzaje palenia w pożarnictwie

proces i rodzaje palenia w pożarnictwie Proces oraz typy palenia w pożarnictwie Proces palenia – jest to reakcja łączenia się mieszanki palnej z t1enem (utleniaczem), której towarzyszy wydzielanie się ciepła i również światła. 1.Rodzaje palenia 1.1 Spalanie homogeniczne – proces palenia zachodzi nad powierzchnią mieszanki palnej w...
Read More of proces i rodzaje palenia w pożarnictwie

« Poprzednie Wpisy