jeden dowodzący w dowodzeniu amerykańskim

jeden dowodzący w dowodzeniu amerykańskim Jeden dowodzący w dowodzeniu amerykańskim System SKP uwzględnia potrzebę wprowadzenia jednego dowódcy do każdych akcji, stworzenia punktu kierowania w ich początkowej fazie, a ponadto podziału pola działania na stosowne do ogarnięcia sektory. Struktura przewiduje metodę przepływu danych, ułatwiającą...
Read More of jeden dowodzący w dowodzeniu amerykańskim

ocena topograficzna i technologiczna obiektów ppoż

ocena topograficzna i technologiczna obiektów ppoż Ocena topograficzna plus technologiczna budynków ppoż W pierwszej kolejności rozpoznać należy: 1) usytuowanie obiektu w stosunku do punktów sąsiednich, ulic itd. 2) wielkość i również położenie szlaków dojazdowych da obiektu, typ nawierzchni, inne zagadnienia rzutujące na ruch jednostek, przewidywany czas...
Read More of ocena topograficzna i technologiczna obiektów ppoż

kierowanie taktyczne

kierowanie taktyczne Kierowanie taktyczne Kiedy głównodowodzący powołuje do życia Sekcję Operacyjną, automatycznie powierza dowodzącemu nią oficerowi kierowanie taktyczne jednostkami. Sam pozostaje wprawdzie zobowiązany za każde posunięcia, jednakże powierza dowódcy operacyjnemu dostawą strategicznego planu walki z pożarem....
Read More of kierowanie taktyczne

płetwonurek strażacki jako pomoc ratownictwa wodnego

płetwonurek strażacki jako pomoc ratownictwa wodnego Płetwonurek strażacki jako pomoc ratownictwa wodnego Ostatnim stylem ratowania tonącego, potrafi być pomoc bezpośrednio z wody, więc wskoczenie do wody i również dopłynięcie do ratowanego. Takie ratowanie bywa najtrudniejsze plus niebezpieczne, bo niełatwo przewidzieć reakcje śmiertelnie przerażonego...
Read More of płetwonurek strażacki jako pomoc ratownictwa wodnego

łączenie odcinków linii ssawnej

łączenie odcinków linii ssawnej Łączenie odcinków linii ssawnej Rota cały właściwy moment przemieszcza się okraczając wąż. Przodownik podchodzi do drugiego końca odcinka połączonego ze smokiem. Chwyta oburącz za koronę łącznika, stojąc tyłem do smoka przytrzymuje wąż nogami na wysokości łydek, robi na lince pętlę oraz zakłada na wąż tuż...
Read More of łączenie odcinków linii ssawnej

wyposażenie budynków w podręczny sprzęt gaśniczy

wyposażenie budynków w podręczny sprzęt gaśniczy Rzeczy obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy. Rozporządzenie podaje iż budowle winny być zaopatrzone w podręczny akcesoria gaśniczy a także generatory, w zależności od zagrożenia wybuchem, kategorii niebezpieczeństw obywateli, gabarytów obciążenia ogniowego a także powierzchni. Przy ustalaniu rodzaju...
Read More of wyposażenie budynków w podręczny sprzęt gaśniczy

« Poprzednie Wpisy