wydarzenia na większą skalę

wydarzenia na większą skalę Wydarzenia na dużą skalę Użytkowany sektorowy system może być przydatny w tłumieniu znakomitej większości podpaleń, do jakich są wzywane oddziały jednostki pożarnej. Niemniej, kiedy mamy do czynienia z wydarzeniem na dużą skalę, Struktura Kierowania być może pozostać rozwinięty. Ilość sektorów, którą...
Read More of wydarzenia na większą skalę

podział piany ze względu na sposób wytwarzania

podział piany ze względu na sposób wytwarzania Podział piany ze powodu na sposób wytwarzania a) piana chemiczna – powstaje w wyniku reakcji chemicznej w zamkniętym zbiorniku albo przewodach między łatwo rozpuszczalnymi węglanami i również mocnym kwasem lub solą hydrolizującą w wodzie, która przereagowuje silny kwas b) piana mechaniczna –...
Read More of podział piany ze względu na sposób wytwarzania

zamiar taktyczny dowódcy

zamiar taktyczny dowódcy Cel taktyczny dowódcy Cel taktyczny, może zawierać trochę różnorodnych wariantów postępowania. Dokonanie wyboru jednego z nich sankcjonuje dowódca wyboru realizacyjną i przekazuje podwładnym do wykonania w postaci Cel taktyczny obejmuje. o zasadnicze kierunki funkcji ratowniczo-gaśniczych, o ocenę...
Read More of zamiar taktyczny dowódcy

trudna akcja w czasie mrozu

trudna akcja w czasie mrozu Trudna akcje w okresie mrozu Nurt jest bystry, woda przynosi z sobą olbrzymie kry lodowe grubości do kilkudziesięciu centymetrów. Mróz sięga minus 15 stopni. Lider płynie pierwszą amfibią; ubezpiecza go druga. Po ponad 2 kilometrach od miejsca zejścia w wodę- dowódca odbiera sygnał radiowy – bywa...
Read More of trudna akcja w czasie mrozu

opcje dowodzenia akcją strażacką

opcje dowodzenia akcją strażacką Warianty kierowania akcją strażacką Kiedy wielki ogień, albo poważny wypadek innego rodzaju potrafi być widoczny przed przybyciem na miejsce niezbędnej kompanii, oficer kompanii najprawdopodobniej zastosuje warianty – „opcje kierowania”. Pozostając przy swoim sprzęcie będzie kierować akcją...
Read More of opcje dowodzenia akcją strażacką

środki gaśnicze wiedzą strażacką

środki gaśnicze wiedzą strażacką Środki gaśnicze – dyscyplina strażacka Ze powodu na charakter funkcjonowania środki gaśnicze dzielimy na: a) środki gaśnicze o funkcjonowaniu chłodzącym – woda – woda ze zwilżaczami – woda ze środkami zwiększającymi jej lepkość b) środki gaśnicze o działaniu tłumiącym -gazy gaśnicze...
Read More of środki gaśnicze wiedzą strażacką

« Poprzednie Wpisy