podział angielskiej karty zagrożeń

podział angielskiej karty zagrożeń Podział angielskiej karty niebezpieczeństw Pierwsza – sprawia projekt sytuacyjny obiektów, na którym obok ich rozmieszczenia, oznaczenia bram wjazdowych plus tras, nanoszone są znaki informacyjne, skuteczne w procesie podejmowania decyzji kierującego działaniami ratowniczo-strażackimi, tj. rodzaj...
Read More of podział angielskiej karty zagrożeń

strażak kierowca czy rajdowiec

strażak kierowca czy rajdowiec Druh – kierowca czy rajdowiec Szybkie dotarcie na miejsce zdarzenia – czyli pożaru, zderzeniu lub tonięcia, to pewien z najważniejszych czynników, przekładających się na powodzenie akcji gaśniczej. Jazda dużym i niezbyt sterownym wozem strażackim wymaga nie lada umiejętności. W szczególności w...
Read More of strażak kierowca czy rajdowiec

pomoce w ocenie sytuacji kryzysowej

pomoce w ocenie sytuacji kryzysowej Pomoce w ocenie okoliczności niebezpiecznej Plany ratownicze a także zawarte w nich przekazy są bardzo przydatne dla dowódcy kierującego działaniem ratowniczym. Szlachetnie a także rzetelnie sporządzone i zarazem na bieżąco aktualizowane, pomagają komendanta w wypracowaniu decyzji. Jednym z wizualnych...
Read More of pomoce w ocenie sytuacji kryzysowej

sprawianie linii ssawnej

sprawianie linii ssawnej Sprawianie linii ssawnej Obsługa ze sprzętem podbiega do motopompy plus składa sprzęt na ziemi w kolejności sprawiania, równolegle do linii brzegowej. W przypadku gdy linia ssawna zawiera być sprawiana z większej liczby odcinków, pomocnik (ewentualnie także przodownik) powraca do pojazdu i również donosi...
Read More of sprawianie linii ssawnej

zalety wody jako środka gaśniczego

zalety wody jako środka gaśniczego Zalety wody jako środka gaśniczego Woda bywa najbardziej rozpowszechnionym środkiem gaśniczym. Stosowana jest też do wytwarzania mnóstwa odmiennych środków gaśniczych, jakże para wodna, piana gaśnicza i zarazem inne roztwory gaśnicze. Wysoką pozycję wody jako środka gaśniczego przypisać należy powszechnej...
Read More of zalety wody jako środka gaśniczego

warunki bezpieczeństwa podczas akcji ratowniczej

warunki bezpieczeństwa podczas akcji ratowniczej Warunki asekuracji w trakcie akcji ratunkowej w budynkach zagrożonych wybuchem należy uchronić szczególną ostrożność w czasie rozpoznania. Ponieważ strefa konieczności rozkłada się różnie , zależnie od substancji przechowywanych lub przerabianych , budynki zagrożone mają odpowiednią konstrukcję , w której...
Read More of warunki bezpieczeństwa podczas akcji ratowniczej

« Poprzednie Wpisy