pomoc ratownicza strażacka z brzegu akwenu wodnego

pomoc ratownicza strażacka z brzegu akwenu wodnego Pomoc ratownicza strażacka z brzegu akwenu wodnego Jeżeli tonący zachowuje się przytomnie, to znaczy, skoro walczy o zabezpieczenie lub wydostanie się na powierzchnię wody plus zostaje w zasięgu umożliwiającym podanie mu czegoś, czego mógłby się uchwycić, to należy wykorzystać tenże sposób. Jeżeli możemy...
Read More of pomoc ratownicza strażacka z brzegu akwenu wodnego

rozpoznanie właściwe w akcji pożarniczej

rozpoznanie właściwe w akcji pożarniczej Rozeznanie szczegółowe w akcji pożarniczej Rozpoznanie szczegółowe obejmuje na celowniku wyraźne ustalenie o czy powstałe zdarzenie (ogień, emisja toksycznych środków przemysłowych, zagrożenie radiacyjne itp.) zagraża ludziom, sposoby umiejscowienia plus likwidacji zdarzenia, jakich sił a także środków...
Read More of rozpoznanie właściwe w akcji pożarniczej

pojazdy pożarnicze w straży pożarnej

pojazdy pożarnicze w straży pożarnej Pojazdy pożarnicze w zastępu pożarnej 1. Pojazdy strażackie – samochody i przyczepy wyjątkowe stosowane przez straże pożarne przystosowane do pełnienia zadań przy działalności gaśniczej lub ratunkowej. Dzielą się na: 1.1 gaśnicze – G – pojazd pożarniczy dostosowany do przewozu ludzi,...
Read More of pojazdy pożarnicze w straży pożarnej

prawa i obowiązki strażaków

prawa i obowiązki strażaków Prawa i również obowiązki strażaków Druh w kontakcie z pełnieniem obowiązków służbowych użytkuje z ochrony przewidzianej w kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych. Ratownik powinien podejmować pomocnicze zajęcia zarobkowe poza służbą za zgodą przełożonego uprawnionego do promowania albo powołania....
Read More of prawa i obowiązki strażaków

system pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych psp

system pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych psp System pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych PSP Druhowie PSP sprawują służbę w systemie zmianowym (na stanowisku związanych z bezpośrednim organizowaniem i prowadzeniem działalności ratowniczych) lub codziennych. W systemie zmianowym służba pełniona jest w zasadzie w okresie 24 godzin służby oraz...
Read More of system pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych psp

zasady i sposób podawania środków gaśniczych w pożarach lotniczych

zasady i sposób podawania środków gaśniczych w pożarach lotniczych Zasady i sposób podawania środków gaśniczych w pożarach lotniczych Każde przymusowe lądowanie potrafi być powiązane z zagrożeniem życia ludności będących w samolocie i z możliwością powstania względnie rozszerzenia się płomieni. Dlatego też także pierwszym zadaniem jednostki pożarnej , która przybyła na...
Read More of zasady i sposób podawania środków gaśniczych w pożarach lotniczych

« Poprzednie Wpisy