ślubowanie strażaka

ślubowanie strażaka Ślubowanie ochotnika Przyjmując funkcję w Państwowej Zastępu Ogniowej, ochotnik składa ślubowanie podług następującej roty: „Ja człowiek Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków ochotnika, hucznie ślubuję być ofiarnym a także mężem w ratowaniu zagrożonego życia humanoidalnego i...
Read More of ślubowanie strażaka

wnioski z analiz ochrony ppoż budynków

wnioski z analiz ochrony ppoż budynków Wnioski z analiz zabezpieczenia ppoż obiektów Wnioski z przeprowadzonej analizy budynku powinny określać: l) węzły w szczególności groźne dla budynku, wydziału, obiektu, jakich zagrożenie pożarowe być może unieruchomić produkcję, zniszczeć zakład albo jego część, 2) mocno prawdopodobne miejsca powstania...
Read More of wnioski z analiz ochrony ppoż budynków

infrastruktura zabudowy w analizie ochrony strażackiej

infrastruktura zabudowy w analizie ochrony strażackiej Infrastruktura zabudowy w analizie obrony strażackiej Analiza dotycząca w głównej mierze: o oznakowanie ulic i również szlaków, o zabudowa nowoczesna, przestrzenna, o charakter zabudowy tzw. czynszowej, zwartej, o rejony urbanistyczne zabudowy starej oraz zabytkowej i oprócz tego jej charakter, metody...
Read More of infrastruktura zabudowy w analizie ochrony strażackiej

rozpoznanie w akcji bojowej

rozpoznanie w akcji bojowej Rozeznanie w akcji pożarniczej Może być ono najistotniejszym plus podstawowym obowiązkiem komendanta niejednego szczebla. Warunkującym sprawną organizację funkcji ratowniczych. Rozpoznanie przeprowadza się w celowniku uzyskania niezbędnych informacji o zdarzeniu, regulujących komendanta sprecyzowanie...
Read More of rozpoznanie w akcji bojowej

trudna akcja pożaru mostu

trudna akcja pożaru mostu Trudna akcja płomieni mostu Lider, mocno pożarem podekscytowany odnosi wrażenie, ze trwające aktualnie działania nie mogą dać w krótkim czasie oczekiwanych efektów. Są mało skuteczne, pomimo wysiłków i również starań ludzi. Nie spotkał się w dotychczasowej praktyce z jednakowym pożarem, nic gasił do tej...
Read More of trudna akcja pożaru mostu

zasady postępowania z substancjami niebezpiecznymi

zasady postępowania z substancjami niebezpiecznymi Zasady postępowania z substancjami niebezpiecznymi Przechowywanie substancji a także preparatów kłopotliwych Środki groźne dla zdrowia powinni być przechowywane w właściwie opisanych pojemnikach, zaopatrzonych w bezpieczne zamknięcia, najlepiej pod kluczem. Substancje groźne nie mogą być przechowywane w...
Read More of zasady postępowania z substancjami niebezpiecznymi

« Poprzednie Wpisy