substancje niebezpieczne w ratownictwie medycznym

substancje niebezpieczne w ratownictwie medycznym Substancje groźne w ratownictwie medycznym W trakcie bezpośredniego kontaktu ze skórą nieliczne substancje chemiczne mogą niszczyć jej warstwę ochronną, powodować wysuszenie, chropowatość i również owrzodzenie. Stan taki określa się jako wyprysk z podrażnienia lub wyprysk toksyczny. Substancje, które...
Read More of substancje niebezpieczne w ratownictwie medycznym

rzeźba i akweny w analizie taktycznej obszaru chronionego

rzeźba i akweny w analizie taktycznej obszaru chronionego Rzeźba oraz akweny w analizie taktycznej obszaru chronionego 1) Rzeźba plus morfologia terenu o wysokość obszaru – obszaru chronionego w metrach ponad poziomem morza , o budowa obszaru oraz jego wpływ na kryteria organizowania działań ratowniczych np. przeszkody naturalne, wyrwy – uskoki ziemne,...
Read More of rzeźba i akweny w analizie taktycznej obszaru chronionego

organizacja i zakres ewakuacji

organizacja i zakres ewakuacji Organizacja i również wachlarz ewakuacji. W obiektach użyteczności publicznej gdzie w ciągu dnia powinien przebywać wiele ofiar opuszczenie zagrożonego miejsca, strefy zagrożonej pożarem powinna być dobrze zorganizowana akcja ratownicza i ewakuacyjna. Wypadku płomieni personel budynków winien być stale...
Read More of organizacja i zakres ewakuacji

klasyfikacja budynków według przepisów polskich

klasyfikacja budynków według przepisów polskich Klasyfikacja wieżowców podług regulacji ojczyzny Budowle według polskiego prawa są budynkami użyteczności publicznej, które definiuje się jako budowle przeznaczone do wykonywania funkcji; administracji państwowej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, służby zdrowia, opieki...
Read More of klasyfikacja budynków według przepisów polskich

gaszenie pojazdów: opisy działań

gaszenie pojazdów: opisy działań Gaszenie pojazdów – opisy funkcji środki gaśnicze i również akcesoria do tłumienia podpaleń : do natarcia należy stosować proszki gaśnicze i pianę, a urządzenia zagrożone pożarem chłodzić wodą ; rozlane ciecze można gasić także pianą, jakże oraz zwartymi lub kroplistymi prądami wody . ewakuacja aut w...
Read More of gaszenie pojazdów: opisy działań

mechanizmy działania substancji niebezpiecznych

mechanizmy działania substancji niebezpiecznych Mechanizmy funkcjonowania substancji przykrych Postaci narażone na obowiązek mieszanki chemicznych, stosowanych w przemyśle albo rolnictwie, należą do 2 grup. Zespół pierwsza to ludzie stykający się z tymi środkami w okresie ich produkcji, przygotowania do użycia, magazynowania lub stosowania. Jednostka...
Read More of mechanizmy działania substancji niebezpiecznych

« Poprzednie Wpisy