stres dowodzenia w czasie akcji bojowej

stres dowodzenia w czasie akcji bojowej Stres dowodzenia w czasie kampanii strażackiej Każdy meldunek nadchodzący do stanowiska Ratowniczego Prowadzenia Akcjami musi być skierowany do obróbki przez jedną lub mało ludzi. Meldunek powinien więc stać się przeczytany plus zrozumiany. Zawarte w nim dane muszą stać się ocenione i powiążą z istniejącą...
Read More of stres dowodzenia w czasie akcji bojowej

wejście strażaka do wody

wejście strażaka do wody Wejście strażaka do wody Kiedy strażak tak stał i również zastanawiał się, jeden z jego strażaków, Bill, mężczyzna mocno po pięćdziesiątce, wskoczył do ciemnej wody. John przez jakiś czas patrzył za nim, a kiedy druh nie ukazał się od razu na powierzchni, przeszedł do działania. Kazał kierowcy nastawić...
Read More of wejście strażaka do wody

zasady postępowania przy działaniu substancji szkodliwych

zasady postępowania przy działaniu substancji szkodliwych Zasady postępowania przy działaniu substancji szkodliwych Do oceny skutków ostrego działania toksycznego mieszanki chemicznej i oprócz tego ustalenia założeń postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy najbardziej przydatna może być obeznanie mechanizmu działania danej mieszanki. Zajęcie narkotyczne...
Read More of zasady postępowania przy działaniu substancji szkodliwych

zagrożenie wybuchami i eksplozjami

zagrożenie wybuchami i eksplozjami Zagrożenie wybuchami a także eksplozjami. W niektórych pomieszczeniach obiektów – piwnicach, agregatowniach, magazynach itp. Przechowuje się albo stosuje się ciecze łatwopalne i również butle pod ciśnieniem, które pod wpływem funkcjonowania dużej temperatury otoczenia w wyniku pożaru potrafią stanowić...
Read More of zagrożenie wybuchami i eksplozjami

problemy decyzyjne w działaniach taktycznych

problemy decyzyjne w działaniach taktycznych Kłopoty decyzyjne w działaniach taktycznych W decyzji, co do miejsca działania, ustala się stanowiska gaśnic plus ich wielkość, miejsca ustawiania np. rozdzielania, granice odcinków. Decyzje, co do sposobu funkcjonowania, wyznaczają wykorzystanie typy środków gaśniczych, urządzenia specjalnego ratownictwa...
Read More of problemy decyzyjne w działaniach taktycznych

sprzęt i środki gaśnicze do gaszenia pożaru w hangarze

sprzęt i środki gaśnicze do gaszenia pożaru w hangarze Towar oraz środki gaśnicze do tłumienia płomieni w hangarze Wykorzystanie przyrządu i również urządzeń znajdujących się a hangarze posiada zasadnicze znaczenie w okresie akcji gaśniczej. Gaśnice śniegowe w hangarze ustawia się w ten sposób , aby były łatwo dostępne na wypadek pożaru . Należy zaznaczyć, iż...
Read More of sprzęt i środki gaśnicze do gaszenia pożaru w hangarze

« Poprzednie Wpisy