ryzyko życia strażaka w czasie akcji

ryzyko życia strażaka w czasie akcji Ryzyko życia ochotnika w czasie działalności Najpierw ratuj bycie, potom dobra materialne. Nie zapominaj nigdy, iż bycie ochotnika może być nieodłączną częścią twojego zadania. Jeśli spędzisz wystarczająco wiele czasu w służbie pożarniczej, staniesz w rezultacie względem takiego dylematu. Nie musi na pewno...
Read More of ryzyko życia strażaka w czasie akcji

podział pożarów ze względu na wielkość

podział pożarów ze względu na wielkość Podział płomieni ze powodu na ogrom Ogień mały – w efekcie którego zostały spalone albo zniszczone: a) obiekty lub ich elementów, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, przyrządy, surowce, benzyny itp.o powierzchni do 70 m2 lub pojemności do 350 m3 b) lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki...
Read More of podział pożarów ze względu na wielkość

metody gaszenia pożarów leśnych

metody gaszenia pożarów leśnych Metody ugaszania płomieni leśnych ZA Poradą MATERIAŁU WYBUCHOWEGO : Możemy gasić pożary wierzchołkowe lasu niezbędnej, a w słabszych siedliskach drugiej klasy stulecia. Gaszenie podpaleń tą metodą może być skuteczne przy pożarach przyziemnych w drzewostanach każdych klas wieku, ale zbyt kosztowne. Do...
Read More of metody gaszenia pożarów leśnych

ewakuacja ekstremalna kolejność i trudności

ewakuacja ekstremalna kolejność i trudności Ewakuacja ekstremalna, kolejność a także trudności Przewiezienie całkowitą należy przeprowadzić w koincydencji gdy zachodzi niebezpieczeństwo: rozprzestrzenianiu się płomieni na cały budynek zapylenia dróg ewakuacyjnych na poszczególnych kondygnacjach a także stref pożarowych obiektu wystąpienia przykrych...
Read More of ewakuacja ekstremalna kolejność i trudności

kategorie podziału budynków a bezpieczeństwo ppoż

kategorie podziału budynków a bezpieczeństwo ppoż Kategorie podziału obiektów a bezpieczeństwo ppoż W budynkach, w jakich określa się kategorie niebezpieczeństwa mieszkańców ZL należy najpierw określić do której z poniższych klas budynek należy: ZL 1- budowle użyteczności publicznej lub ich części w jakich potrafią przebywać ludzie w grupach ponad 50 ofiar...
Read More of kategorie podziału budynków a bezpieczeństwo ppoż

ocena sytuacji i możliwości akcji gaśniczej

ocena sytuacji i możliwości akcji gaśniczej Ocena sytuacji i metody akcji przeciwpożarowej Proces decyzyjny determinuje różnica pomiędzy niekiedy potrzebnym dowódcy na uzyskanie pełnej oraz kompleksowej oceny sytuacji, a wiekiem który rzeczywiście być może być na to przeznaczony. Bierze się ona szczególnie z dynamiki rozwoju płomieni czy też...
Read More of ocena sytuacji i możliwości akcji gaśniczej