zatrucia w ratownictwie medycznym

zatrucia w ratownictwie medycznym Zatrucia w ratownictwie medycznym Liczba mieszanki toksycznych, z którymi być może się spotkać postać zatrudniona w przemyśle, potrafi być bardzo istotna. Ich rodzaj zależy od gałęzi przemysłu, wykorzystywanej technice oraz substratów. Substancje te wyróżniają się pomiędzy sobą wieloma właściwościami, w...
Read More of zatrucia w ratownictwie medycznym

zagrożenie spowodowane pożarem

zagrożenie spowodowane pożarem Zagrożenie spowodowane pożarem Pożary w budynkach użyteczności publicznej tworzą istotne zagrożenie dla zdrowia oraz życia ludności, pożar jest zarazem zagrożeniem dla przyrządu ratowniczego oraz wyposażenia tych budynków. Szczególnie w obiektach gdzie przebywa duża wielkość osób ogień wywołać powinien...
Read More of zagrożenie spowodowane pożarem

strażak podpalacz niechlubne przypadki

strażak podpalacz niechlubne przypadki Strażak podpalacz – niechlubne przypadki Czy wiecie w jaki sposób funkcjonują ochotnicze straże pożarne? W większości ich finansowanie jest realizowanie z pieniędzy publicznych. Część przekazują zarówno sponsorzy, a część może być pozyskiwana z dobrowolnych datków mieszkańców. Niestety, OSP zawiera...
Read More of strażak podpalacz niechlubne przypadki

przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne

przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Budynki użyteczności publicznej pobierają wodę z reguły z instalacji wodociągów miejskich. Dodatkowo posiadać potrafią własne ujęcia wody, dla zasilania do celów sanitarnych, bytowo-gospodarczych, przeciwpożarowych. Zgodnie z PN-B-02863 odległość hydrantu od ścian obiektu...
Read More of przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne

organizacja akcji gaśniczej w razie pożaru na poligonie wojskowych

organizacja akcji gaśniczej w razie pożaru na poligonie wojskowych Organizacja akcji gaśniczej w razie płomieni na poligonie wojskowych Dla lasów A także i II kategorii zagrożenia pożarowego należy zapewnić zasoby wody do ugaszania minimum 50 m3 zgromadzone najwyżej w 2 obszarach w obrębie chronionej powierzchni albo wydajność [cieku wodnego] sieci wodociągowej , minimum...
Read More of organizacja akcji gaśniczej w razie pożaru na poligonie wojskowych

meldunki w trakcie akcji

meldunki w trakcie akcji Meldunki w trakcie akcji W koincydencji wydarzeń, w których wystąpiły kluczowe utraty lub w czasie katklizmów, z reguły w fazie początkowej płynie potok meldunków, które muszą być przetworzone na Stanowiskach Zarządzania lub Pozycjach Dowodzenia. Odnosi się to zasadniczo kadry Zarządzania Działaniami albo...
Read More of meldunki w trakcie akcji

« Poprzednie Wpisy