uposażenia i świadczenia pieniężne strażaka

uposażenia i świadczenia pieniężne strażaka Uposażenia a także świadczenia pieniężne strażaka Prawo do uposażenia powstaje z dniem promowania strażaka na pierwsze stanowisko służbowe. Z tytułu służby zawodowiec uzyskuje uposażenia a także inne świadczenia pieniężne wyznaczone w ustawie. Przeciętne uposażenie funkcjonariuszy powoduje wielokrotność...
Read More of uposażenia i świadczenia pieniężne strażaka

sprawność kierowania w akcji ppoż

sprawność kierowania w akcji ppoż Kondycja prowadzenia w kampanii ppoż Kierowanie działaniami ratowniczymi bywa procesem złożonym, obejmującym niewiele faz postępowania. Proces prowadzenia zawiera; o rozeznanie r ocenę kwestii, o ocenę sposobności, kalkulacje, sił i środków, o zamiar taktyczny, o postawienie obowiązków oraz sposób ich...
Read More of sprawność kierowania w akcji ppoż

rozdział kontroli między dowódcami w akcji

rozdział kontroli między dowódcami w akcji Rozdział kontroli pomiędzy dowódcami w akcji Wynikiem lego sposobu rozdzielania środków, może być fakt, że cała organizacja zmienia się w znikomym stopniu. Każdy sektor może kontrolować aż do siedmiu kompanii (bywa to zalecana, maksymalna Liczba na sektor). Dodane zostały tylko cztery nowe sektory: sektor...
Read More of rozdział kontroli między dowódcami w akcji

pomoc tonącemu z łodzi strażackiej

pomoc tonącemu z łodzi strażackiej Pomoc tonącemu z łodzi strażackiej Jeżeli dysponujemy łodziom, w szczególności, gdy wypadek obejmuje miejsce z dala od brzegu, to bez uszczerbku a także szybko potrafi być użyć łodzi w celowniku dopłynięcia do ratowanego. Do tonącego podpływamy podając mu dziób albo ewentualnie rufę łodzi. Często...
Read More of pomoc tonącemu z łodzi strażackiej

podejmowanie ryzyka Franka Montagna

podejmowanie ryzyka Franka Montagna Podejmowanie ryzyka Franka Montagna Autor od dwudziestu czterech lat pracuje w Jednostki Pożarnej. Potrafi być dowódcą batalionu w nowojorskim departamencie straży. Był instruktorem w Szkole Pożarniczej podlegającej departamentowi Nowego Jorku, oficerem w dyspozycji nowojorskiej Szkoły kierowców, wykładowcą...
Read More of podejmowanie ryzyka Franka Montagna

obrona jako działanie taktyczne

obrona jako działanie taktyczne Obrona jako zlecenie taktyczne Potrafi być to jedna z form działania taktycznego polegająca na oddziaływaniu określonymi środkami na zagrożone bezpośrednio plus pośrednio budowle, materiały w celowniku niedopuszczenia lub opóźnienia zapalenia się. 2.1 W działaniu obronnym wyróżniamy: a)obronę bliższą...
Read More of obrona jako działanie taktyczne

« Poprzednie Wpisy